INVITATIE

LA NEGOCIEREA CONTRACTULUI COLECTIV DE MUNCÃ LA NIVEL DE UNITATE,

AFERENT ANULUI 2023-2024

 

În temeiul dispoziţiilor art. 229 din Legea nr. 53/2003 -Codul muncii, republicatã, şi ale art. 129 alin. (1) şi (2) din Legea 62/2011 a dialogului social, republicatã, şi ţinând cont de dispoziţiile ART. VII alin. (1) din OUG nr. 82/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, potrivit cărora în unităţile în care nu există încheiat contract colectiv de muncă, iniţierea negocierii colective este obligatorie pentru punerea în aplicare a prevederilor OUG nr. 79/2017 si Legii 367/2022 din 25 Decembrie 2022

 

Angajatorul şi reprezentanţii salariaţilor –reprezentanţii aleşi nominal de cãtre salariaţi –sunt invitaţi sã se prezinte în ziua de miercuri, 23 Martie 2023, ora 14,00 la sediul Automobile Service din str. Calea moldovei Nr. 22 -sala de şedinţă, în vederea iniţierii negocierii contractului colectiv de muncã la nivel de unitate aferent anului 2023-2024.

Salariaţii vor proceda la alegerea reprezentanţilor desemnaţi pentru participarea la negocierea şi semnarea contractului colectiv de muncă, sens în care vor prezenta procesul-verbal privind alegerea reprezentanţilor salariaţilor. Aceştia se aleg prin vot secret, de cãtre cel puţin jumãtate plus unu din numãrul total de salariaţi ai instituţiei, în condiţiile stabilite de art. 221-226 din Legea nr. 53/2003 –Codul muncii, republicatã.

 

Prezentul convocator va fi comunicat salariaţilor, va fi afişat la loc vizibil la sediul Automobile Service  şi publicat pe site-ul firmei.