Folosirea datelor tale cu caracter personal ne permite să ne îmbunătățim serviciile oferite, ne ajută să îți procesăm cererile mai rapid și să gestionam mai bine relația cu tine.

Iată câteva modalități în care pot fi utilizate informațiile oferite de tine:

Pentru a ne asigura că Agentul/Reparatorul tău te poate contacta ușor
Pentru a-ți oferi informațiile pe care le-ai solicitat
Pentru a-ți trimite informații relevante legate de vehiculele și serviciile noastre
Pentru a măsura performanța campaniilor noastre publicitare
Pentru a măsura performanța serviciilor noastre de vânzări și post-vânzare

Sub rezerva consimțământului tău prealabil, am putea utiliza, de asemenea, datele tale personale pentru a:

Trimite anunțuri de publicitate personalizată despre vehicule, produse și serviciile noastre
Oferi experiențe personalizate pentru clienți
Realiza sondaje de satisfacție a clienților

Datele pe care ni le furnizezi ne ajută să ne asigurăm că, dacă îți trimitem o comunicare, acesta este relevantă pentru tine.